Preskoči do informacija o proizvodu
1 od 1

Stručna Knjižara

Sanacija klizišta i nedovoljno nosivog tla - Petar-Mitrović

Sanacija klizišta i nedovoljno nosivog tla - Petar-Mitrović

Redovna cijena 4,036.78 RSD
Redovna cijena 4,249.65 RSD Prodajna cijena 4,036.78 RSD
Popust Rasprodano
Porez je uključen.
Kratki opis:
autor: dr. Petar Mitrović
broj stranica: 492
godina izdanja: 2013.
vrsta uveza: meki
jezik: srpski, latinica

Autor je svojim višedesetljetnim radom na problemima koji se tretiraju u knjizi , stekao izuzetno iskustvo kao istraživač , projektant i inženjer koji je pratio i nadzirao radove na realizaciji radova projektiranih objekata vezane pretežno za putnu infrastrukturu . Knjiga predstavlja sintezu ranijih publiciranih knjiga koje su se odnosile na neke segmente obrađene iu ovoj knjizi . Sinteza se odnosi i na mnoštvo projekata urađenih za objekte ne samo u Srbiji već šire iu regiji .

Knjiga obuhvaća široku problematiku iz domena geotehniku ​​i predstavlja značajan je doprinos predmetne oblasti . Knjiga u značajnoj mjeri objašnjava složene uvjete međusobnog ( interakcijskog ) djelovanja prirodne - geološke sredine i građevinskih objekata . Ona obuhvaća najvažnije utjecaje koji se tiču stabilnosti terena i to : stabilnost terena glede klizanja , stabilnost terena u pogledu dopuštenih nosivosti i pojave likvefakcije u pjeskovitom tlu zasićenom vodom .

U knjizi nisu posebno izdvojena poglavlja kaja bi bila naslovljena kao Teorijske osnove koje se koriste kao podloga za rješavanje praktičnih problema ali su one prikazane uz pojedine primjere rješenja problema stabilnosti terena i objekata . Pri tome su u sažetom obliku data teorijsko razmatranje iz domene mehanike tla i mehanike stijena u funkciji adekvatnog razumijevanja problema koji se javljaju u tlu i manifestiraju na objektima . To je uvjetovalo mjestimično ponavljanje teorijskih osnova ali ono doprinosi lakšem rješavanju konkretnih problema u projektantskoj praksi .

Najvažniji dio knjige predstavljaju primjeri sanacije nestabilnih terena . Mnoštvo detaljno prikazanih i analiziranih primjera je plod dugogodišnjeg rada autora u rješavanju mnogih praktičnih problema , i njegovog bogatog iskustva na rješavanju problema s kojima se susretao u praksi . On je svoje bogato iskustvo pretočio ne samo u mnoštvo projekata i angažiranja na terenu pretežno u domeni geotehniku ​​, već je to pretočio u ovu knjigu .

Od posebnog značaja je i to što je većina obrađenih primjera takva da čine cjelinu uključujući istraživanja i interpretaciju rezultata , projektiranje sanacijskih mjera , i izvođenje projektnih rješenja .

U knjizi su razmatrani i konstrukcijski aspekti projektnih rješenja , primjerice potporne konstrukcije , ali i neka alternativna rješenja u cilju odabira optimalnih rješenja sanacije .

Knjiga nesumnjivo omogućuje korisnicima :
Produbljenije proučavanje i razumijevanje prirodnih procesa u terenu i svojstava stenskih masa u sklopu realnih prirodnih sredina , s naglaskom na hazarde koji u njima nastaju ( klizanje terena , likvefakcija i dr. .. ) ;
proučavanje i ugled za korištenje primijenjenih postupaka / metodologija projektiranja da bi se spriječili nepovoljni prirodni utjecaji na građenje objekata i njihovu globalnu stabilnost .

Publikovanjem ove knjige koja predstavlja sintezu teorijskog - istraživačkog i praktičnog rada u području stabilnosti klizišta i nedovoljno nosivog tla i smanjenjem rizika uslijed djelovanja najčešćih geotehničkih hazarda biće sačuvana dragocjena građa od posebne koristi za praksu . Osim toga knjiga može korisno poslužiti i studentima naročito usmjerenja na Geotehniku ​​inženjerima geologije ali i građevinskim inženjerima usmjerenja za Prometnice , Konstrukcije ali i za neke aspekte Hidrotenike .

Ona će biti od osobite koristi stručnjacima iz oblasti geotehnike i šire građevinarstva pri projektiranju građevinskih objekata i sanacijskih rješenja na sprečavanju negativnih utjecaja na objekte i za povećanje stabilnosti terena i konstrukcija .

recenzenti :

Dr. . . Sc . Radomir Folica , dipl . Inž . građ . Profesor Emeritus Sveučilišta u Novom Sadu , redovni član Inženjerske akademije Srbije I dopisni član Vojvođanske akademije znanosti I umjetnosti .
Dr. . . Sc . Slobodan ĆORIĆ , dipl . Inž . građ . Profesor Rudarsko geološkog fakulteta Sveučilišta u Beogradu
Dr. . . Sc . Milinko VASIC , dipl . ing. . . geol . Profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

1. UVOD
2. TEREN - NJEGOVA SVOJSTVA I FENOMENI
2.1 . TEREN KAO SREDINA ZA MOGUĆNOST oformljenja KLIZIŠTA
2.2 . GEOLOŠKA GRAĐA ZEMLJINE KORE
2.3 . PRIRODNI TERENI
2.4 . PRIRODNE KONSTRUKCIJE TERENA I ANALIZA NJIHOVE STABILNOSTI
2.5 . ANALIZA STABILNOSTI TERENA
2.6 . Agens koji DELUJU DESTRUKTIVNO NA STABILNOST TERENA
2.7 . PODZEMNE VODE I FENOMENI NASTALI U TLU NJENIM UTJECAJEM
2.8 . UTJECAJ POVRŠINSKIH TOKOVA NA STABILNOST TERENA
2.9 . PARAMETRI KOJI SE KORISTE PRI GEOTEHNIČKIM ANALIZI
02:10 . Metode izračuna SILA PRITISKA TLA I STENA
3. Seizmičnosti TERENA I likvefakcija TLA
3.1 . seizmičnosti TERENA
3.2 . likvefakcija TLA
3.3 . RIZIK I HAZARD KOD KLIZIŠTA
4. METODOLOGIJA IZUČAVANJA NESTABILNOSTI TLA I PRINCIPI PROJEKTOVANJA
4.1 . METODOLOGIJA IZUČAVANJA KLIZIŠTA I PRINCIPI SANACIJA
4.2 . PRINCIPI PROJEKTOVANJA SANACIJA KLIZIŠTA
4.3 . PRINCIPI PROJEKTOVANJA SANACIJA PO EVRONORMAMA ( EC ) 7 I 8
4.4 . OZNAKE , NAZIVI , TERMINI I POJMOVI KOD KLIZIŠTA
5. SANIRANJE TERENA
5.1 . SANACIJE pokrenutih TERENA preraspodjelom MASA TLA ILI STENA
5.2 . INJEKTIRANJE TERENA PO postupak " JET GRAUTING "
5.3 . POTPORNE KONSTRUKCIJE
5.4 . PLITKO fundirana POTPORNE KONSTRUKCIJE . ANALIZA OBLIKA I RACIONALIZACIJA I OPTIMIZACIJA
5.5 . VRSTE I OPTIMIZACIJA PLITKO fundiranih POTPORNIH KONSTRUKCIJA
5.6 . PRIORDNI TERENI I POTPORNE KONSTRUKCIJE
5.7 . INTERAKCIJA IZMEĐU POTPORNIH KONSTRUKCIJA I TLA
5.8 . GEOSTATIČKI proračunate PLITKO fundiranih POTPORNIH KONSTRUKCIJA
5.9 . POTPORNI , diskontinualni ZIDOVI OD ARMIRANOG BETONA ( AB )
5.10. POTPORNI ZIDOVI OD gabiona I ANKEROVANIH gabiona
05:11 . PRINCIPI armiranje TLA
05:12 . PLITKO fundirana POTPORNE KONSTRUKCIJE s okomito LICEM I ČVRSTOM OBLOGOM OD TLA I GEOSINTETIKE ( geomreže , geotekstil , GEOTRAKE , geomreža SA upredena VLAKNIMA , ITD . )
5.13. GEOARMATURA ZA ARMIRANJE TLA
5.14. MODEL ZA PRORAČUN STABILNOSTI POTPORNE KONSTRUKCIJE OD ARMIRANOG TLA s okomito LICEM I OBLOGOM
5.15. POTPORNE KONSTRUKCIJE OD TLA I geomreža , SA KOSIM LICEM BEZ OBLOGE I SA GEOSTATIČKIM PRORAČUNOM
05:16 . PROVJERA KONSTRUKCIJA OD ARMIRANOG TLA NA SEIZMIČKE UTICAJE
05:17 . PLITKO fundirana POTPORNE KONSTRUKCIJE OD ARMIRANOG BETONA ANKEROVANE geomreža
5.18. PLITKO fundirana POTPORNE KONSTRUKCIJE OD TEKSOL - a
05:19 . PLITKO fundirana POTPORNI ZIDOVI Mikroarmirana SA ČELIČNIM ILI PLASTIČNIM VLAKNIMA
05:20 . DUBOKO fundirana POTPORNE KONSTRUKCIJE ( KLASIFIKACIJA , SVOJSTVA I FUNKCIONALNOST ) .
5.21. ANALIZA LOCIRANJA PLITKO ILI DUBOKO fundiranih POTPORNIH KONSTRUKCIJA na padinama
05:22 . ANALIZA STABILNOSTI DUBOKO fundirana POTPORNE KONSTRUKCIJE METODOM konačnih ELEMENATA ( MKE ) .
05:23 . DUBOKO fundirana POTPORNE KONSTRUKCIJE NA AB bunara .
05:24 . ANALIZA STABILNOSTI DUBOKIH DISKONTINUALNIH POTPORNIH KONSTRUKCIJA ( Šipova , dijafragma ) , opterećenih horizontalnim SILOM , METODOM MODULA REAKCIJE TLA
05:25 . ANALIZA NOSIVOSTI ( DIMENZIONISANJE ) BETONSKIH ELEMENATA ( Šipova , dijafragma ) , opterećenih horizontalnim SILOM ( PRITISKOM TLA ) , METODOM KOEFICIJENTA REAKCIJE TLA PO WINKLER - U
05:26 . ANALIZA NOSIVOSTI BETONSKIH ELEMENATA ( Šipova , dijafragma ) , opterećenih horizontalnim SILOM ( PRITISAK TLA ) , METODOM KOEFICIJENTA REAKCIJE TLA POSTUPKOM FRANCUSKOG INSTITUTA LCPL
05:27 . ANALIZA PRITISKA STENSKOG BLOKA PRI GRANIČNOM STANJU
05:28 . SANACIJA STENSKIH BLOKOVA sidro i Anker ..
05:29 . ANALIZA STABILNOSTI OSULINSKIH TERENA
05:30 . SANACIJE KLIZIŠTA ANKEROVANJEM I SIDRENJEM .
05:31 . SANACIJA KOSINA úsek I zasjeke
7. Dreniranje TERENA U SVRHU SANACIJE I MELIORACIJE
7.1 . Dreniranje TERENA U SVRHU SANACIJE I MELIORACIJE
7.2 . UOBIČAJENA POJAVE I KRETANJA SLOBODNIH VODA U Zemljinoj KORI
7.3 . VRSTE DRENAŽA I NAČINI dreniranje
7.4 . Dreniranje TERENA DRUGIM NAČINIMA
7.5 . ISPUNA DRENAŽNIH ROVOVA
7.6 . hidrogeoloski ANALIZE
7.7 . Hidrogeoloski I HIDRODINAMIČKE ANALIZE I proračunate KOD SISTEMA DRENAŽNIH ROVOVA
7.8 . ANALIZA heterogenost I ANIZOTROPNOSTI TERENA , U SMISLU propusnosti ZA VODU
7.9 . VERTIKALNO dreniranje TERENA
7.10. UTJECAJ DRENAŽA NA STABILNOST TERENA
07:11 . PRITISAK TLA NA RAZUPRTE DRENAŽNE rovove
8. ZAŠTITA TERENA OD EROZIJE
8.1 . ZAŠTITA TERENA OD EROZIJE
8.2 . ZAŠTITNE MJERE
9. MELIORACIJE I SANACIJE NEDOVOLJNO NOSIVIH TLA
9.1 . MELIORACIJE I SANACIJE NEDOVOLJNO nosivog TLA PREKO KOGA SE GRADI PUTNI , ŽELEZNIČKI ILI HIDROTEHNIČKI NASIPI
9.2 . NUMERIČKA KLASIFIKACIJA NEDOVOLJNO nosivog TLA .
9.3 . GEOSTATIČKI proračun stabilnosti NASIPA IZVEDENOG NA NEDOVOLJNO nosivi TLU
9.4 . SANACIJA NEDOVOLJNO nosivog TLA
9.5 . 68. IZRADA NASIPA NA ARMIRANO BETONSKIM ( AB ) Šipovo u sadejstvu sa geotekstilom PRI premošćivanja NEDOVOLJNO nosivog TLA .
9.6 . PRIMJENA GEOSITETIČKOG MATERIJALA PRI STABILIZACIJI I KONSOLIDACIJI TERENA POMOĆU šljunčanih ŠIPOVA VEĆIH PROMJERA OBMOTANIH geotekstilom
9.7 . UPOTREBA ekspandiranog polistirena ( EPS - a , STIROPOR - a ) PRI IZRADI NASIPA PUTA ILI ŽELJEZNIČKE PRUGE PREKONEDOVOLJNO nosivog TLA
9.8 . PRIMJENA STIROPORA KOD IZRADE PLITKO I DUBOKO fundiranih POTPORNIH KONSTRUKCIJA I PRI REKONSTRUKCIJI ( PROŠIRENJU ) PUTA .
9.9 . GEOSTATIČKI PRORAČUN STABILNOSTI NASIPA OD STIROPORA
10. LITERATURA
11. IZVJEŠĆE recenzenata

AGM Knjiga Geologija Geotehnika Geotehnika i geologija Geotehnika i rudarstvo Graditeljstvo Nakladnici Sve knjige

Česta pitanja

Koji su Načini plaćanja?

- Kreditnom ili debitnom karticom
- Pouzećem – plaćanje po primitku paketa direktno djelatniku pošte
- Virmanom (uplata na žiro račun) -plaćanje Internet bankarstvom, uplatnicom u pošti, banci

Koliki su troškovi poštarine i koji je rok isporuke?

Iznos narudžbe (vrijednost košarice) i troškovi slanja na adrese u Republici Hrvatskoj
Do 150,00 € -> 7,00 €
Iznad 150,00 € -> Gratis
Iznos narudžbe (vrijednost košarice) i troškovi slanja u inozemstvo
Do 26,54 € -> 20,97 €
Za svakih slijedećih 26,54 € vrijednosti košarice (do maksimalne vrijednosti košarice 132,72 €) dodaje se 5,30 €
Od 132,72 € vrijednosti košarice nadalje trošak dostave iznosi 46,18 €
Rok isporuke je od 14 do 30 radnih dana (u radne dane ne spadaju vikendi, blagdani i državni praznici).
U slučaju nepredviđene situacije, rok dostave može se produljiti, ali o tome ćete biti naknadno obaviješteni (mailom ili telefonski).

Da li je moguće osobno preuzimanje naručenih knjiga na adresi?

Kada su knjige dostupne, moguće je osobno preuzimanje knjiga na adresi ureda Ivane Brlić Mažuranić 72 (Malešnica), 10090 Zagreb uz obaveznu prethodnu najavu na telefon 00385 (0)1 3731 748.

Trebate pomoć oko kupovine putem naše internet stranice www.strucnaknjizara.com?

Slobodno nas kontaktirajte putem naše e-mail adrese: info@strucnaknjizara.com ili telefonski na broj: 00385 (0)1 3731 748.
Ako se ne snalazite ili ne želite naručiti knjige preko internet trgovine, slobodno nam pošaljite direktan upit/narudžbu na e-mail na info@strucnaknjizara.com.
Za narudžbu su potrebni sljedeći podaci:
Točan naslov željene knjige i količina,
ime i prezime,
adresa dostave,
e-mail adresa i
telefonski broj.

Prikaži sve pojedinosti